Tyto webové stránky byly vypracovány v rámci přeshraničního EU projektu "save Regions" 2010. Následující text se vztahuje na obsah projektu save regions.

I v budoucnosti bude tato stránka sloužit k organizaci přeshraničních konferencí (přihláška, program).

 

Naše dobrovolnictví a dobrovolnické organizace nelze jednoduše ignorovat.  Podpora  dobrovolníků při zvládání katastrof je nepostradatelná. Budoucí strategii Rakouska do roku 2020, která je zaměřená na řešení národních krizí a zvládání katastrof, má jako jednu z priorit udržení  a ochranu dobrovolnictví v Rakousku. Protože společnost podléhá neustálým změnám, musí rovněž dobrovolnické organizace procházet kontinuálním procesem změn. To vyžaduje vysoký stupeň flexibility, ochotu vypořádat se s novými výzvami, a to vše proto, aby dobrovolnictví v naší společnosti  existovalo i v budoucnu.

 

JIhomoravský kraj považuje dobrovolnictví za jeden z pilířů přípravy svého území na zvládání krizí. Dobrovolnické hnutí má na území České republiky dlouholetou tradici a jeho zapojení do procesu krizového řízení je naprosto přirozené. Spolková země Dolní Rakousko společně s našim sousedem, Jihomoravským krajem, a dobrovolnickými a humanitárními organizacemi, připravují dvoudenní konferenci o dobrovolnictví. Na přípravě se podílí zemské dobrovolnické organizace, které na přípravě konference spolupracuji se špičkovými odborníky.
 
V pátek, 22. října 2010 proběhnou hlavní projevy, návrhy a úvodní informace, které pak mohou být hlouběji rozpracované v sobotních workshopech. Témata zahrnují hodnotu dobrovolné práce pro soukromí sektor, možnosti nových médií na internetu a zlepšení motivace k dobrovolnickému závazku.